31 umów, które możesz zawrzeć w formie dokumentowej. [LISTA AKTUALIZOWANA]

Zastanawiasz się, jak możesz wykorzystać Umownika w życiu codziennym i oszczędzić sobie czasu potrzebnego na przygotowanie i druk umowy? Masz wątpliwości, czy forma dokumentowa będzie skuteczna i wywoła określone skutki prawne?

Przedstawiamy listę 31 umów, które już dzisiaj w pełni skutecznie możesz zawrzeć wykorzystując formę dokumentową. Najważniejsze uwagi dotyczące każdej umowy znajdziesz w nawiasie obok ich nazwy.

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób Umownik umożliwia nowoczesne stosowanie prawa?

Listę będziemy aktualizować wraz z rozwojem naszej aplikacji.

 1. Umowa o dzieło
 2. Umowa zlecenie
 3. Umowa dostawy (forma pisemna dla celów dowodowych, może być też np. forma dokumentowa)
 4. Umowa kontraktacyjna (forma pisemna dla celów dowodowych , może być też np. forma dokumentowa)
 5. Umowa użyczenia
 6. Umowa pożyczki (która przekracza 1 tys. PLN wymaga formy dokumentowej)
 7. Umowa agencyjna
 8. Umowa komisu
 9. Umowa przewozu (w dowolnej formie np. forma dokumentowa) w praktyce to wydanie biletu
 10. Umowa spedycji
 11. Umowa ubezpieczenia
 12. Umowa przechowania
 13. Umowa składu
 14. Umowa renty (forma pisemna dla celów dowodowych)
 15. Umowy o dział spadku (jeżeli nie dotyczy nieruchomości)
 16. Umowa darowizny – ( Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Jeżeli nie dotyczy nieruchomości)
 17. Umowa zamiany – w zależności od przedmiotu – jeżeli to nieruchomość (w formie aktu notarialnego) – jeżeli to ruchomość (w dowolnej formie –np. forma dokumentowa)
 18. Umowa sprzedaży – w zależności od przedmiotu – jeżeli to nieruchomość(w formie aktu notarialnego) – jeżeli to ruchomość (w dowolnej formie –np. forma dokumentowa)
 19. Umowa o najem na czas nieokreślony
 20. Umowa o współpracę
 21. Umowa NDA
 22. Umowa uczestnictwa w evencie
 23. Umowa uczestnictwa w szkoleniu
 24. Umowa uczestnictwa w kursie
 25. Umowa uczestnictwa w konkursie
 26. Najem ruchomości
 27. Dzierżwa Nieruchomości na czas krótszy niż rok (dzierżawa przedsiębiorstwa wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie potwierdzonym)
 28. Umowa Spółki Cywilnej
 29. Ugoda
 30. Oświadczenie woli
 31. Przyjęcie Kwoty
 32. Oświadczenie sprawcy wypadku
 33. Sprzedaż samochodu

Katarzyna Nowacka

Komentarze są wyłączone