TWÓRZ I ZAWIERAJ UMOWY ONLINE

Umownik to kompleksowe narzędzie do zawierania umów online: generowania treści, negocjowania warunków, potwierdzenia ich zawarcia oraz weryfikacji tożsamości kontrahentów bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.

Cały proces odbywa sie za pomocą przeglądarki WWW lub aplikacji mobilnej.

Upraszczamy biurokrację! Założenie konta, stworzenie umowy i weryfikacja kontrahenta zajmuje nie więcej niż 7 minut. Nie będziesz musiał drukować dokumentów i wysyłać ich pocztą.

Umowy zostały napisane bez drobnego druczku przez profesjonalistów. Masz pewność, że zawierasz korzystną umowę.

 

NEGOCJUJ WARUNKI UMOWY ONLINE

Masz wątpliwości co do zaproponowanych Tobie warunków umowy?

Dzięki Umownikowi masz unikalną możliwość negocjowania warunków umowy online za pomocą prostego kreatora!

Wszystkie zmiany, które zaproponujesz zostaną wyróżnione kolorem czerwonym dzięki czemu Twój kontrahent łatwo odnajdzie je w dokumencie.

Dodatkowo, w oknie  Szczegóły dokumentu  będziesz miał możliwość przejrzenia całej historii modyfikacji.

 

Wypróbuj bezpłatne demo

 

 

WERYFIKUJ TOŻSAMOŚĆ KONTRAHENTÓW

Masz wątpliwość, z kim podpisujesz umowę?

Potwierdź tożsamość swojego kontrahenta dzięki funkcji selfie!

W momencie akceptacji warunków umowy, aplikacja poprosi użytkownika o możliwość wykonania selfie.

Drugi z kontrahentów ma możliwość podglądu selfie i potwierdzenia tożsamości kontrahenta.

Dopiero po akceptacji tożsamości przez obie strony umowa zostanie zawarta.

 

BEZPIECZEŃSTWO W ZAWIERANIU I PRZECHOWYWANIU UMÓW

Zawarte przez Ciebie umowy lub inne dokumenty stworzone za pomocą Umownika będą zawsze bezpieczne.

Każdy dokument stworzony w Umowniku jest opatrzony unikalnym kodem znakowym oraz kodem QR, które uniemożliwiają jego podrobienie.

Wzory umów w Umowniku zostały przygotowane przez profesjonalistów, bez gwiazdek, przypisów i drobnego druczku. Masz pewność, że zawierasz korzystną umowę.

Zawarte umowy są przechowywane na serwerach Beyond.pl posiadających najwyższe standardy bezpieczeństwa wg certyfikacji ANSI.

Partnerem technologicznym jest Beyond.pl – Centrum Danych z najwyższym standardem bezpieczeństwa Rated 4 ANSI/TIA 942.

 

 

ANEKSUJ UMOWY,

GENERUJ RACHUNKI

Tworzenie i zawieranie umów to nie jedyne funkcje Umownika! Aplikacja pozwala na tworzenie aneksów oraz generowanie faktur i rachunków do wskazanych przez Ciebie dokumentów.

Zawarłeś umowę najmu mieszkania? Rozliczasz swoją pracę umową o dzieło? Masz możliwość jednorazowego lub cyklicznego wygenerowania rachunku lub faktury. Konfiguracja generatora jest banalnie prosta i nie zajmie Ci więcej niż 5 minut!

Postanowiłeś zmienić warunki umowy wspólnie z Twoim kontrahentem? Wybierz opcję „aneks”  w szczegółach dokumentu i zaktualizuj jego postanowienia tą samą metodą, jaką tworzyłeś umowę.

Wypróbuj za darmo!

 

 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Do czego przyda Ci się aplikacja UMOWNIK?

Umownik to usługa polegająca na tworzeniu, negocjowaniu i zawieraniu umów zdalnie, bez konieczności podpisu. Odbywa się to za pomocą aplikacji dostępnej dla przeglądarek www oraz systemów Android i iOS.

Umownik bazuje na określonej w art. 77.2  KC formie dokumentowej czynności prawnej, dzięki czemu tworzone w aplikacji dokumenty są w pełni skuteczne. Do autoryzacji dokumentu nie jest potrzebny podpis elektroniczny, a założenie konta, stworzenie i zawarcie umowy zajmuje nie więcej niż kilka minut.

Umownik zapewnia pewność w wymianie informacji, pozwala odtworzyć wiążące ustalenia, uniknąć nadmiernych kosztów i stresu związanego z prowadzeniem sporów sądowych, staje się mapą drogową dla uniknięcia konfliktu lub rozwiązania go na wstępnym etapie.

Poświęcając dzisiaj parę minut i minimalną kwotę na zawarcie umowy, oszczędzisz go w przyszłości, i to ze sporą nawiązką.

Idea aplikacji
Presja czasu, niezrozumiały język prawniczy, nacisk na niskie koszty powoduje, że decyzje mające skutki prawne dotyczące np. warunków zatrudnienia, pożyczania pieniędzy, podejmujemy bez zachowania ustaleń w formie pozwalającej na ich odtworzenie. UMOWNIK umożliwia zawieranie umów online, napisanych przez profesjonalistów w duchu win-win, bez “drobnego druczku”. Upraszczamy proces zawierania umowy - oszczędzamy czas, koszty oraz dajemy wyższe poczucie bezpieczeństwa.
 
Problemy, na które odpowiadamy to:
 1. Niechęć do zawierania umów,
 2. Wysokie koszty obrotu dokumentami,
 3. Konieczność archiwizacji dokumentów papierowych.
Jak działa aplikacja?
 1. Wygeneruj dokument w 5 minut za pośrednictwem intuicyjnego, prostego kreatora.
 2. Wyślij projekt dokumentu do kontrahenta.
 3. Negocjuj postanowienia przygotowanej umowy lub dokumentu.
 4. Złóż prawnie wiążące oświadczenie woli o akceptacji dokumentu, zapoznaniu się z jego treścią lub jego odrzuceniu.
 5. Zweryfikuj tożsamość kontrahenta po zdjeciu selfie, które aplikacja zrobiła mu w momencie akceptacji treści dokumentu
 6. Dokumenty będą zawsze przy Tobie – przeglądaj i filtruj listę dokumentów, które stworzyłeś lub zaakceptowałeś.
 7. Zweryfikuj autentyczność dokumentu dzięki unikalnemu kodowi QR.
Czy dokumenty tworzone w Umowniku wywołują skutki prawne?

Podstawą prawną działania aplikacji jest możliwość składania oświadczeń woli w formie dokumentowej opisanej w art. 73 i następnych w Kodeksie Cywilnym.

Wprowadzono możliwość zawierania prawnie wiążących umów w formie dokumentowej, to znaczy w postaci dokumentu, na podstawie którego da się ustalić kto jest autorem danego oświadczenia. Zgodnie z zamysłem prawodawcy dokumentem jest każdy trwały nośnik informacji, który umożliwia zapoznanie się z jej treścią, czyli np. e-mail, nagranie audio. 

Dokumenty generowane przez Umownik spełniają rygor formy dokumentowej, o której mowa w art. 73 Kodeksu Cywilnego i następnych.

Czy moje umowy będą bezpieczne?

Bezpieczeństwo zawierania umów i przechowywania danych jest dla nas najwyższym priorytetem. Aby zapewnić najwyższy standard stworzyliśmy szereg zabezpieczeń, dzięki którym wymieniane i przechowywane w aplikacji dane są w pełni bezpieczne.

 1. Kojarzenie użytkowników poprzez nr PESEL – musi go Tobie przekazać kontrahent.
 2. Nie udostępniamy danych osobowych kontrahenta do momentu akceptacji dokumentu.
 3. Twoje dane są przechowywane na polskich serwerach, zgodnie ze standardami UE, w jedynym z dwóch w Europie data center z najwyższym certyfikatem Rated 4 wg ANSI/TIA-942, spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa.
 4. Zawarte przez użytkowników Umowy są nieusuwalne w aplikacji i można do nich wracać nawet po latach.
 5. Każdy dokument jest opatrzony indywidualnym kodem systemowym oraz kodem QR, który identyfikuje go na serwerze i umożliwa sprawdzanie jego autentyczności za pomocą skanera kodów QR aplikacji Umownik.
Czy muszę płacić za zawarcie umowy?

Umownik nie pobiera opłat za zawieranie umów i składanie oświadczeń woli przez osoby fizyczne.

Użytkownik może korzystać z pięciu bezpłatnych wzorów umów dla osób fizycznych.

Co to jest szablon premium?

Wykupując czasowy dostęp do danego wzoru umowy (szablon premium) masz możliwość nieograniczonego ilościowo zawierania danej umowy lub oświadczenia przez czas, na jaki wykupiłeś dostęp.

Dodatkowo, szablony premium umożliwiają zawieranie umów pomiędzy działalnościami gospodarczymi oraz generowanie faktur i rachunków do umów.

Lista funkcjonalności
 1. Podstawowe funkcje aplikacji:
  1. Generowanie i negocjowanie warunków umowy online
  2. Zawieranie umowy wraz z weryfikacją tożsamości użytkownika poprzez selfie
  3. Digitalizacja i przesyłanie umowy w PDF na adres e-mail użytkownika
  4. Możliwość aneksowania umów
  5. Możliwość generowania faktur i rachunków
 2. Funkcje dostępne dla użytkownika po założeniu konta:
  1. Zawieraj umowy jako osoba fizyczna, działalność gospodarcza i reprezentant spółki.
  2. W oknie „Moi kontrahenci” znajdziesz listę Twoich kontrahentów, którymkiedykolwiek złożyłeś oświadczenie woli.Przy składaniu kolejnych oświadczeń woli z tym samym kontrahentem wybierz go z listy, a dane osobowe uzupełnią się automatycznie.
  3. Zawarte umowy możesz aneksować, a także wystawiać do nich faktury. Funkcje te znajdziesz w oknie „szczegóły umowy„.
  4. Każde konto użytkownika posiada jeden z trzech poziomów aktywności:
   1. niski poziom aktywności – użytkownik nie zawarł jeszcze umowy przez Umownika
   2. średni poziom aktywności – użytkownik sporadycznie zawiera umowy przez Umownika
   3. wysoki poziom aktywności – użytkownik regularnie zawiera umowy przez Umownika
Jakie umowy można zawierać przez Umownika?

Poniżej przeczytasz listę umów, jakie wedle polskiego prawa można zawierać w formie dokumentowej. Zastrzeżenia dotyczące formy umowy w szczególnych przypadkach znajdziesz w nawiasach.

1. Umowa o dzieło
2. Umowa zlecenie
3. Umowa dostawy (forma pisemna dla celów dowodowych, może być też np. forma dokumentowa)
4. Umowa kontraktacyjna (forma pisemna dla celów dowodowych , może być też np. forma dokumentowa)
5. Umowa użyczenia
6. Umowa pożyczki (która przekracza 1 tys. PLN wymaga formy dokumentowej)
7. Umowa agencyjna
8. Umowa komisu
9. Umowa przewozu (w dowolnej formie np. forma dokumentowa) w praktyce to wydanie biletu
10. Umowa spedycji
11. Umowa ubezpieczenia
12. Umowa przechowania
13. Umowa składu
14. Umowa renty (forma pisemna dla celów dowodowych)
15. Umowy o dział spadku
16. Umowa darowizny – ( Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.)
17. Umowa zamiany – w zależności od przedmiotu – jeżeli to nieruchomość (w formie aktu notarialnego) – jeżeli to ruchomość (w dowolnej formie –np. forma dokumentowa)
18. Umowa sprzedaży – w zależności od przedmiotu – jeżeli to nieruchomość(w formie aktu notarialnego) – jeżeli to ruchomość (w dowolnej formie –np. forma dokumentowa)
19. Umowa o najem na czas nieoznaczony
20. Umowa o współpracę
21. Umowa NDA
22. Umowa uczestnictwa w evencie
23. Umowa uczestnictwa w szkoleniu
24. Umowa uczestnictwa w kursie
25. Umowa uczestnictwa w konkursie
26. Najem ruchomości
27. Dzierżwa Nieruchomości na czas krótszy niż rok
28. Umowa Spółki Cywilnej
29. Ugoda
30. Oświadczenie woli
31. Przyjęcie Kwoty
32. Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
32. Sprzedaż samochodu