JAK PODPISAĆ UMOWĘ PRZEZ INTERNET?

TWÓRZ I ZAWIERAJ UMOWY ONLINE

Umownik to kompleksowe narzędzie do zawierania umów przez internet: generowania treści, negocjowania warunków, potwierdzenia ich zawarcia oraz weryfikacji tożsamości kontrahentów bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.

Cały proces odbywa się online za pomocą przeglądarki WWW lub aplikacji mobilnej.

Upraszczamy biurokrację! Założenie konta, stworzenie umowy zajmuje nie więcej niż 7 minut. Nie będziesz musiał drukować dokumentów i wysyłać ich pocztą.

Umowy zostały napisane bez drobnego druczku przez profesjonalistów. Masz pewność, że zawierasz korzystną umowę.NEGOCJUJ WARUNKI UMOWY PRZEZ INTERNET

Masz wątpliwości co do zaproponowanych Tobie warunków umowy?

Dzięki Umownikowi masz unikalną możliwość negocjowania warunków umowy online za pomocą prostego kreatora!

Wszystkie zmiany, które zaproponujesz zostaną wyróżnione kolorem dzięki czemu Twój kontrahent łatwo odnajdzie je w dokumencie.

Dodatkowo, w oknie  Szczegóły dokumentu  będziesz miał możliwość przejrzenia całej historii modyfikacji.

BEZPIECZEŃSTWO W ZAWIERANIU I PRZECHOWYWANIU UMÓW

Zawarte przez Ciebie umowy lub inne dokumenty stworzone za pomocą Umownika będą zawsze bezpieczne.

Każdy dokument stworzony w Umowniku jest opatrzony unikalnym kodem znakowym oraz kodem QR, które uniemożliwiają jego podrobienie.

Wzory umów w Umowniku zostały przygotowane przez profesjonalistów, bez gwiazdek, przypisów i drobnego druczku. Masz pewność, że zawierasz korzystną umowę.

Zawarte umowy są przechowywane na serwerach Beyond.pl posiadających najwyższe standardy bezpieczeństwa wg certyfikacji ANSI.

Partnerem technologicznym jest Beyond.pl – Centrum Danych z najwyższym standardem bezpieczeństwa Rated 4 ANSI/TIA 942.

 

ANEKSUJ UMOWY, GENERUJ RACHUNKI

Tworzenie i zawieranie umów to nie jedyne funkcje Umownika! Aplikacja pozwala na tworzenie aneksów oraz generowanie faktur i rachunków do wskazanych przez Ciebie dokumentów.

Zawarłeś umowę najmu mieszkania? Rozliczasz swoją pracę umową o dzieło? Masz możliwość jednorazowego lub cyklicznego wygenerowania rachunku lub faktury. Konfiguracja generatora jest banalnie prosta i nie zajmie Ci więcej niż 5 minut!

Postanowiłeś zmienić warunki umowy wspólnie z Twoim kontrahentem? Wybierz opcję „aneks”  w szczegółach dokumentu i zaktualizuj jego postanowienia tą samą metodą, jaką tworzyłeś umowę.

 

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego muszę podawać swoje dane w Umowniku by zawierać umowy?

Zgodnie z artykułem 73 w Kodeksie Cywilnym, aby umowy zawierane online wywołały skutek prawny niezbędne jest zawieranie umów za pomocą narzędzia umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby składającej oświadczenie.
Z tego powodu niezbędne jest uzupełnienie podstawowych, prawdziwych informacji w Umowniku, co pozwoli Tobie na weryfikację kontrahenta.

W przypadku sporu masz pewność, że Twój kontrahent zweryfikował swoją tożsamość nie tylko za pomocą swojego adresu e-mail, ale również za pomocą danych osobistych, mikropłatności czy np. zdjęcia selfie.

Dzięki temu podpisując umowy za pomocą Umownika zawsze masz pewność co do tożsamości kontrahenta i skrócisz ewentualny spór sądowy.

Dlaczego muszę podawać nr PESEL przy zawieraniu pierwszej umowy?

Nr PESEL jest jedną z najważniejszych danych pojawiających się w treści każdej umowy, nie tylko tej zawieranej w Umowniku. Dzięki znajomości nr PESEL kontahenta możesz go skutecznie pozwać w przypadku sporu sądowego.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru PESEL pozwanego, nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Więcej na ten temat: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/powazne-skutki-niewskazania-przez-powoda-numeru-pesel-pozwanego,181415.html

Dodatkowo dzięki nr PESEL możliwe jest:

-weryfikowanie użytkowników - to dzięki niemu zawierane umowy wywołują skutki prawne (zgodnie z artykułem 73 i następnymi  w Kodeksie Cywilnym, aby umowa wywołała skutki prawne niezbędna jest możliwość ustalenia osoby składającej oświadczenie).

- PESEL pozwala na weryfikację kontrahenta również z tego powodu, że nie ma możliwości by w systemie widnieli różni użytkownicy (różny adres e-mail) o takim samym nr PESEL.

Sprawdzanie czy użytkownicy mają konto w aplikacji - oznacza to w praktyce, że w momencie wpisania nr PESEL kontrahenta, sprawdzane jest w systemie czy użytkownik ten ma już konto w Umowniku, jeżeli nie wówczas jest wysłane zaproszenie do użytkownika.

Jak mogę zweryfikować tożsamość kontrahentów?

Weryfikowanie tożsamości kontrahentów odbywa się za pomocą:

 1. wpisywanego nr PESEL (osoby fizyczne) lub nr NIP (przedsiębiorcy) w trakcie tworzenia umowy. Użytkownicy muszą podać faktyczny nr PESEL  w trakcie tworzenia konta, gdyż tylko wówczas umowy zawierane przez takiego użytkownika wywołują skutki prawne.
 2. W celu dodatkowej weryfikacji kontrahenta istnieje możliwość zawarcia umowy z wykorzystaniem zdjęcia selfie. Dzięki selfie następuje weryfikacja obu stron umowy, gdyż zdjęcia są wykonywane “na żywo” (nie ma możliwości ściągnięcia z internetu zdjęcia i podstawienia go zamiast faktycznego).

Zatwierdzanie umowy z wykorzystaniem selfie jest trójstopniowe:

 1. Zrobienie selfie przez autora umowy i wysłanie dokumentu do kontrahenta.
 2. Zrobienie zdjęcia selfie przez kontrahenta i wysłanie zatwierdzonej umowy do autora.
 3. Weryfikacja zdjęcia kontrahenta przez autora umowy i ostateczne zatwierdzenie umowy.
Gdzie są przechowywane moje umowy?

Umowy oraz wszystkie dane są przechowywane w jedynym z data center w Polsce spełniającym najwyższe, światowe standardy bezpieczeństwa ANSI/TIA-942. Dzięki temu możesz mieć pewność, że twoje dane są bezpieczne.
Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa administratorzy systemu nie mają dostępu do podglądu zawieranych przez Ciebie umów.

Skąd mam mieć pewność, że umowy są autentyczne?

Każda zatwierdzona umowa ma nadany unikalny kod QR oraz ciąg składający się z 32 znaków. Ponadto w stopce zawartego dokumentu zamieszczone są informacje: “Dokument został zawarty i potwierdzony przez strony w dniu XX.XX.XXXX o godzinie XX:XX”
Oba elementy potwierdzają autentyczność zawartej umowy. Dodatkowo dzięki kodowi QR użytkownicy, którzy zawarli umowę przy pomocy Umownika mogą otworzyć na urządzeniu mobilnym podgląd danej umowy. Zaś w przypadku osób postronnych wyświetla się informacja potwierdzająca, że umowa ta została zawarta za pomocą aplikacji Umownik.

Do czego przyda Ci się aplikacja Umownik?

Umownik umożliwia skuteczne prawnie zawieranie umów i składanie oświadczeń woli za pomocą przeglądarki WWW lub aplikacji mobilnej.

Polski ustawodawca od dnia 8 września 2016 roku umożliwił utrwalanie swoich oświadczeń woli w sposób szybki, legalny oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Umownik zapewnia pewność w wymianie informacji, pozwala odtworzyć wiążące ustalenia, uniknąć nadmiernych kosztów i stresu związanego z prowadzeniem sporów sądowych, staje się mapą drogową dla uniknięcia konfliktu lub rozwiązania go na wstępnym etapie.

Poświęcając dzisiaj parę minut i minimalną kwotę na zawarcie umowy, oszczędzisz go w przyszłości, i to ze sporą nawiązką.

Jak działa aplikacja?
 1. Wygeneruj dokument w 5 minut za pośrednictwem intuicyjnego, prostego kreatora.
 2. Wyślij projekt dokumentu do kontrahenta.
 3. Negocjuj postanowienia przygotowanej umowy lub dokumentu,
 4. Złóż prawnie wiążące oświadczenie woli o akceptacji dokumentu, zapoznaniu się z jego treścią lub jego odrzuceniu.
 5. Dokumenty będą zawsze przy Tobie - przeglądaj i filtruj listę dokumentów, które stworzyłeś lub zaakceptowałeś.
 6. Zweryfikuj autentyczność dokumentu dzięki unikalnemu kodowi QR.
Czy umowy zawierane w Umowniku są skuteczne (wywołują skutki prawne)?

Podstawą prawną działania aplikacji jest możliwość składania oświadczeń woli w formie dokumentowej opisanej w art. 73 i następnych w Kodeksie Cywilnym.

Zgodnie z ich treścią złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie jest możliwe i wywołuje skutki prawne.
Dokumenty generowane przez Umownik są nośnikami informacji umożliwiającymi zapoznanie się z jej treścią.

Jakich umów nie mogę zawierać w Umowniku?

Umownik nie stawia żadnych ograniczeń i za jego pomocą można podpisać prawie każdą umowę, która z mocy prawa nie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanego przez Ciebie dokumentu we wzorach umów możesz stworzyć go samemu za pomocą modułu “własna umowa”.

Istnieje również możliwość stworzenia własnego wzoru umowy dopasowanej do Twoich potrzeb.

Czy na umowie może widnieć logo mojej firmy?

Istnieje możliwość dodania logo firmy do umów dedykowanych stworzonych na indywidualne potrzeby użytkowników. By dodać logo należy otworzyć “Moje konto”. Wówczas nad polem “Dane podstawowe” znajdować się będzie przycisk “Dodaj logo”. Po wybraniu tego przycisku należy wybrać grafikę z komputera/telefonu. Po dodaniu logo należy zmiany zapisać przy pomocy przycisku “Zapisz”. Dodane logo widoczne jest na wygenerowanej pdf umowy.

Jak tworzyć rachunki i faktury w aplikacji?

Użytkownik, który wyrazi chęć tworzenia rachunków i faktur do umowy może otrzymać taką możliwość. W tym celu należy napisać na [email protected] 

Po otrzymaniu dostępu do rachunków wystarczy tylko:

 • Wejść w “Szczegóły” umowy, do której chcemy wygenerować rachunek
 • Wybrać “Dodatkowe” -> “Rachunek do umowy” -> “Uzupełnij”
 • Uzupełnić pola, przejść do podglądu rachunku  a następnie wysłać dokument do kontrahenta (przycisk “Zatwierdź”)
 • Czekać aż kontrahent potwierdzi w szczegółach umowy przesłany rachunek lub rozpocznie negocjacje

Faktury zaś są dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy są autorami umowy. Tworzenie faktur jest możliwe w przypadku umowy sprzedaży, zlecenie, dzieło oraz najmu na czas określony. Wygenerowanie faktury jest bardzo proste, w tym celu wystarczy tylko:

 • Wejść w “Szczegóły” umowy, do której chcemy wygenerować fakturę
 • Wybrać “Dodatkowe” -> “Faktury” -> “Ustawienie faktur”
 • Określić czy jest to faktura jednorazowa czy cykliczna oraz podać stawkę procentową
Jak wypowiedzieć umowę?

Umowę można wypowiedzieć za pomocą aneksu. Aneksy są dostępne przy każdej zatwierdzonej umowie po wejściu w “Szczegóły” (zakładka “Moje umowy”).
Po uzupełnieniu treści aneksu należy wybrać przycisk “Dalej”. Wówczas pojawi się ekran podglądu aneksu.  Dokument taki można zatwierdzić przy pomocy przycisku “Zatwierdź” lub edytować za pomocą przycisku “Edytuj”.
Stworzone aneksy widzi zarówno twórca aneksu oraz druga strona umowy.

Jak założyć konto w aplikacji?

W celu założenia konta w aplikacji Umownik należy zarejestrować się w systemie na stronie www.umownik.pl/aplikacja/. Następnie zalogować się do systemu (przy pierwszym logowaniu możemy zostać poproszeni o wpisaniu kodu aktywacyjnego przesłanego na adres mailowy).
Kolejnym etapem jest uzupełnienie danych podstawowych w “Moim koncie” w celu podpisywania umów jako osoba fizyczna oraz dodatkowych danych jeżeli chcemy podpisywać umowy jako przedsiębiorca.
Po uzupełnieniu danych możemy przystąpić do zawierania umów online.

Jak dodać aplikację na swoje urządzenie mobilne

Jak usunąć konto w Umowniku?

W celu usunięcia konta należy wejść na zakładkę “Moje konto” w aplikacji. Wówczas na dole strony będzie widoczne zdanie “Chcesz usunąć konto kliknij tutaj”. Po naciśnięciu widocznego linku pojawi się treść pouczenia oraz prośba o usunięcie konta.
Na tej podstawie administratora danych osobowych może rozpocząć proces usunięcia konta.

W jaki sposób zawierać umowy jako działalność gospodarcza?

W celu zawierania umów jako działalność gospodarcza należy wejść na zakładkę “Moje konto” a następnie kliknąć checkbox “Czy chcesz zawierać umowy także jako przedsiębiorca?”. Pojawią się wówczas dodatkowe checkboxy:

 • Zawieram umowy jako działalność gospodarcza.
 • Zawieram umowy jako spółka.

By podpisywać umowy jako działalność gospodarcza należy wybrać pierwszy checkbox, uzupełnić dane a następnie je zapisać. Założenie konta dla przedsiębiorców jest całkowicie darmowe.

Kolejny etapem jest wybór umowy. Umowy dedykowane dla przedsiębiorców są to umowy premium, które należy opłacić w celu zawierania umów. Po uzyskaniu dostępu do określonego dokumentu należy określić jako, która strona umowy się występuje, oraz że umowy mają być zawierane jako działalność gospodarcza a następnie należy określić jeszcze drugą stronę umowy.
Wówczas można rozpocząć uzupełnianie dokumentu. Podstawowe dane dotyczące działalności gospodarczej będą się automatycznie zaciągały do treści umowy.

W jaki sposób zawierać umowy jako spółka?

W celu zawierania umów jako spółka należy wejść na zakładkę “Moje konto” a następnie kliknąć checkbox “Czy chcesz zawierać umowy także jako przedsiębiorca?”. Pojawią się wówczas dodatkowe checkboxy:

 • Zawieram umowy jako działalność gospodarcza.
 • Zawieram umowy jako spółka.

By podpisywać umowy jako spółka należy wybrać drugi checkbox, uzupełnić dane a następnie je zapisać. Założenie konta dla przedsiębiorców jest całkowicie darmowe.
Jeżeli jesteśmy pierwszym użytkownikiem, który zakłada konto firmowe wówczas stajemy się automatycznie administratorem spółki, zaś inne osoby mogą dołączyć do spółki jako reprezentanci.
Natomiast w przypadku, gdy spółka już została założona i został wyznaczony administrator spółki wówczas po wpisaniu NIP automatycznie uzupełniają się podstawowe dane firmowe. Należy wówczas uzupełnić tylko informację “Jaką funkcję piastujesz w spółce?” oraz w przypadku pełnomocnictwa lub prokury dołączyć odpowiedni dokument.
Szczegółowo ten proces został opisany w instrukcji.

Po uzupełnieniu i zapisaniu powyższych informacji użytkownik może przejść do kolejnego etapu jakim jest wybór umowy. Umowy dedykowane dla przedsiębiorców są to umowy premium, które należy opłacić w celu korzystania z nich. Po uzyskaniu dostępu do określonego dokumentu należy określić jako, która strona umowy się występuje, oraz że umowy mają być zawierane jako spółka a następnie należy określić jeszcze drugą stronę umowy. Wówczas można rozpocząć uzupełnianie dokumentu. Podstawowe dane dotyczące spółki będą się automatycznie zaciągały do treści umowy.

Czy moje umowy będą bezpieczne?

Bezpieczeństwo zawierania umów i przechowywania danych jest dla nas najwyższym priorytetem. Aby zapewnić najwyższy standard stworzyliśmy szereg zabezpieczeń, dzięki którym wymieniane i przechowywane w aplikacji dane są w pełni bezpieczne.

 1. Kojarzenie użytkowników poprzez nr PESEL - musi go Tobie przekazać kontrahent.
 2. Nie udostępniamy danych osobowych kontrahenta do momentu akceptacji dokumentu.
 3. Twoje dane są przechowywane na polskich serwerach, zgodnie ze standardami UE, w jedynym z dwóch w Europie data center z najwyższym certyfikatem Rated 4 wg ANSI/TIA-942, spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa.
 4. Zawarte przez użytkowników Umowy są nieusuwalne w aplikacji i można do nich wracać nawet po latach.

Każdy dokument jest opatrzony indywidualnym kodem systemowym oraz kodem QR, który identyfikuje go na serwerze i umożliwia sprawdzanie jego autentyczności za pomocą skanera kodów QR aplikacji Umownik.

Czy muszę płacić za zawarcie umowy?

Umownik nie pobiera opłat za zawieranie umów i składanie oświadczeń woli przez osoby fizyczne.

Umowy zawierane przez działalności gospodarcze i spółki są odpłatne - chcesz znać więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami.

Co to jest szablon premium?

Wykupując czasowy dostęp do danego wzoru umowy (szablon premium) masz możliwość nieograniczonego ilościowo zawierania danej umowy lub oświadczenia przez czas, na jaki wykupiłeś dostęp.

Dodatkowo, szablony premium umożliwiają zawieranie umów pomiędzy działalnościami gospodarczymi i spółkami.

Jakie są najważniejsze funkcjonalności Umownika?

Stwórz profil i zawieraj umowy jako osoba fizyczna, działalność gospodarcza i reprezentant spółki.

W oknie "Moi kontrahenci" znajdziesz listę Twoich kontrahentów, którym kiedykolwiek złożyłeś oświadczenie woli. Przy składaniu kolejnych oświadczeń woli z tym samym kontrahentem wybierz go z listy, a dane osobowe uzupełnią się automatycznie.

Zawarte umowy możesz aneksować, a także wystawiać do nich faktury. Funkcje te znajdziesz w oknie "szczegóły umowy".

Każde konto użytkownika posiada jeden z trzech poziomów aktywności:

  1. Niski poziom aktywności - użytkownik nie zawarł jeszcze umowy przez Umownika.
  2. Średni poziom aktywności - użytkownik sporadycznie zawiera umowy przez Umownika.
  3. Wysoki poziom aktywności - użytkownik regularnie zawiera umowy przez Umownika.
Jakie umowy można zawierać przez Umownika?

Poniżej przeczytasz listę umów, jakie wedle polskiego prawa można zawierać w formie dokumentowej. Zastrzeżenia dotyczące formy umowy w szczególnych przypadkach znajdziesz w nawiasach.

 1. Umowa o dzieło
 2. Umowa zlecenie
 3. Umowa dostawy (forma pisemna dla celów dowodowych, może być też np. forma dokumentowa)
 4. Umowa kontraktacyjna (forma pisemna dla celów dowodowych , może być też np. forma dokumentowa)
 5. Umowa użyczenia
 6. Umowa pożyczki (która przekracza 1 tys. PLN wymaga formy dokumentowej)
 7. Umowa agencyjna
 8. Umowa komisu
 9. Umowa przewozu (w dowolnej formie np. forma dokumentowa) w praktyce to wydanie biletu
 10. Umowa spedycji
 11. Umowa ubezpieczenia
 12. Umowa przechowania
 13. Umowa składu
 14. Umowa renty (forma pisemna dla celów dowodowych)
 15. Umowy o dział spadku
 16. Umowa darowizny - ( Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.)
 17. Umowa zamiany – w zależności od przedmiotu - jeżeli to nieruchomość (w formie aktu notarialnego) – jeżeli to ruchomość (w dowolnej formie –np. forma dokumentowa)
 18. Umowa sprzedaży – w zależności od przedmiotu - jeżeli to nieruchomość(w formie aktu notarialnego) – jeżeli to ruchomość (w dowolnej formie –np. forma dokumentowa)
 19. Umowa o najem na czas nieoznaczony
 20. Umowa o współpracę
 21. Umowa NDA
 22. Umowa uczestnictwa w evencie
 23. Umowa uczestnictwa w szkoleniu
 24. Umowa uczestnictwa w kursie
 25. Umowa uczestnictwa w konkursie
 26. Najem ruchomości
 27. Dzierżawa Nieruchomości na czas krótszy niż rok
 28. Umowa Spółki Cywilnej
 29. Ugoda
 30. Oświadczenie woli
 31. Przyjęcie Kwoty
 32. Oświadczenie sprawcy wypadku
 33. Sprzedaż samochodu


  KONTAKT

  Masz pytania dotyczące korzystania z aplikacji?

  Chcesz poznać funkcje Umownika dla przedsiębiorców lub wdrożyć własny wzór umowy?

  Napisz do nas. W każdej sprawie. Odpowiadamy natychmiast.