Współpraca Umownika i Ultima Ratio

Koronawirus spadł na nas niespodziewanie i zmusił do radykalnej reorganizacji sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Z uwagi na konieczność pozostawania przez większość społeczeństwa w domu, zawrotnie wzrosło zapotrzebowanie na usługi on-line, przy jednoczesnym radykalnym spadku usług świadczonych osobiście. Zmusiło to przedsiębiorców, nawet tych, którzy dotychczas unikali wprowadzenia nowych technologii do swojego biznesu, do ich świadczenia w tej formie. Fakt ten powoduje u wielu z nich obawy o pewność tak zawieranych umów, a w szczególności o realne szanse wyegzekwowania ich wykonania. Często ich wątpliwości pojawiają się już na etapie formułowania treści umowy, gdyż wielu z nich bazowało dotychczas głównie na osobistych, ustnych ustaleniach z kontrahentami lub na tzw. wymianie „z ręki do ręki”. Obawy te potęguje dodatkowo fakt, że działalność sądów powszechnych została czasowo wstrzymana, co jeszcze bardziej wydłuży, i tak już znaczny, czas oczekiwania na rozpoznanie ewentualnych sporów powstałych na tle umów zawieranych on-line.

Na szczęście na rynku funkcjonują podmioty, instytucje i narzędzia, które w łatwy i szybki sposób pomogą przedsiębiorcom rozwiązać te problemy, takie jak generatory umów, czy sądy polubowne. Wyróżniającym się i godnym polecenia narzędziem do tworzenia, negocjowania i zawierania bezpiecznych umów przez Internet (przy użyciu smartfona, tabletu, czy komputera) jest aplikacja Umownik, stworzona przez LawBiz Technology Sp. z o.o.. Oferuje ona intuicyjny generator umów, przygotowanych przez profesjonalnych pełnomocników w duchu win-win. Zawierając umowę za jej pośrednictwem mamy pewność, że ujęte w niej zapisy są zgodne z prawem i zabezpieczają w równym stopniu interesy oby stron. Aplikacja ta pozwala zawierać umowy na bazie udostępnionych szablonów, własnych wzorów, jak i „szyte na miarę”, stworzone przy wsparciu zespołu prawnego Umownika. Ma ona oczywiście szereg innych użytecznych rozwiązań, pozwalających zarządzać zarówno małym jak i dużym, korporacyjnym biznesem, o czy można przeczytać klikając w link .

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób Umownik umożliwia nowoczesne stosowanie prawa?

Załóż bezpłatne konto
Umów prezentację

Natomiast, biorąc pod uwagę aktualny „przymus” przeniesienia przez większość przedsiębiorców swoich działalności on-line, na szczególną uwagę zasługuje ostatnio zawarty alians Law Biz Technology Sp. z o.o. z Ultima Ratio – pierwszym elektronicznym sądem polubownym w Polsce, działającym przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Arbitrami w tym sądzie są notariusze, czyli wysoko wykwalifikowani prawnicy, odznaczający się wybitną znajomością prawa i umiejętnością wyważenia racji obu stron sporu. Całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania w konkretnej sprawie opinii biegłych czeka się na nią około 10 dni, a nie kilka miesięcy, jak w sądzie powszechnym, a ostateczny wyrok można uzyskać już w ciągu 3 tygodni, a nie paru lat. Co istotne, wyrok sądu polubownego opatrzony klauzulą wykonalności, ma taką samą moc jak wyrok sądu powszechnego i nadaje się do wszczęcia postępowania egzekucyjnego po uzyskaniu klauzuli wykonalności.

Aby móc skorzystać z dobrodziejstw pierwszego w Polsce elektronicznego sądu polubownego należy zawrzeć w umowie z kontrahentem odpowiednią klauzulę – zapis na ten sąd polubowny. I tu z pomocą przychodzi aplikacja Umownik, która oferuje swoim użytkownikom nie tylko bezpieczne i sprawdzone wzory umów, możliwość ich negocjowania, zmieniania i konsultowania z profesjonalnym pełnomocnikiem, ale także gotowy zapis na sąd polubowny, na mocy którego spory mogące wyniknąć w związku z realizacją tych umów będą rozpoznawane przez Ultima Ratio.

Współpraca Umownika i Ultima Ratio stanowi więc odpowiedź na obecne obawy przedsiębiorców – Jak bezpiecznie zawrzeć umowę przez Internet? Co zrobić, jeżeli kontrahent umowy zawartej on-line okaże się nierzetelny? Gdzie szybko i skutecznie uzyskać pomoc? – oraz strategiczną możliwość rozwoju usług elektronicznych w zakresie stosowania prawa.

Dzięki temu aliansowi aplikacja Umownik, w odróżnieniu do innych podobnych podmiotów na rynku, gwarantuje swoim użytkownikom pomoc na każdym etapie realizacji stosunków gospodarczych, począwszy od ich zawiązywania, poprzez zarządzanie nimi, ewentualne aneksowanie, fakturowanie, aż do ostatecznego rozliczenia się z ich wykonania.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *