5 powodów, dla których prawnik powinien zainteresować się Umownikiem

  1. Kancelaria prawna jak każdy inny rodzaj biznesu potrzebuje odpowiedniego zabezpieczenia w relacji ze swoimi klientami. Dodatkowo, Kodeksy etyki zawodowej wskazują, że źródłem wzajemnych zobowiązań w relacji z klientem jest zawarta umowa. Żadnego prawnika nie trzeba przekonywać, jak istotne jest utrwalenie umowy w formie dokumentu, który umożliwia późniejsze odtworzenie treści umowy, a przede wszystkim umożliwiającego skuteczne dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Zdarza się jednak, że pomoc świadczona klientowi przez adwokata i radcę prawnego świadczona jest pod presją czasu, co znacząco utrudnia przygotowanie i zawarcie stosownej umowy przed przystąpieniem do pomocy prawnej. Aplikacja Umownik umożliwia wygenerowanie i zawarcie stosownej umowy z klientem w zaledwie kilka minut, a to nie jest jej jedyna zaleta!
  2. W aplikacji Umownik można znaleźć gotowe wzory umów dla profesjonalnych pełnomocników na prowadzenie sprawy czy też świadczenie stałej obsługi prawnej. W dedykowanym dla prawników miejscu znajdziemy również umowę o sporządzenie opinii prawnej. Wzory przygotowane są przez prawników i zawierają niezbędne postanowienia konieczne dla prawidłowego uregulowania relacji z klientem. Co istotne, aplikacja Umownik umożliwia wgranie własnej treści umowy bez konieczności korzystania z przygotowanych wzorów i wykorzystanie Umownika wyłącznie do jej zawarcia!
  3. Prawnicy mogą również zamówić usługę zdigitalizowania własnego wzorca umownego tak, aby stał się łatwym do uzupełnienia wzorem w aplikacji dostępnym wyłącznie dla danego prawnika. Korzystanie z tego rozwiązania zdecydowanie przyspiesza wygenerowanie dedykowanej umowy, ale także uniemożliwia popełnienie „ludzkiego” błędu przy jej tworzeniu z wykorzystaniem komend „kopiuj-wklej”. Korzyści dla prawnika to nie tylko łatwość zawierania umów z klientem przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej, ale także odpowiednia archiwizacja i porządkowanie zawartych umów w taki sposób, aby praca nad umowami tj. zawieranie aneksów czy wystawienie faktur była możliwie jak najprostsza i zautomatyzowana.
  4. Umownik to aplikacja współtworzona przez adwokatów – dlatego bezpieczeństwo danych jest priorytetem. Działanie systemu, algorytmy, regulamin korzystania z aplikacji, polityka prywatności, jak i kwestie związane z ochroną danych osobowych są stworzone z poszanowaniem słusznych praw użytkowników. Nikt z administratorów nie ma dostępu do treści umów, a ingerencja w konto użytkownika może odbyć się wyłącznie na wyraźne polecenie użytkownika. Na życzenie prawnika istnieje również możliwość szyfrowania dokumentów.
  5. Branża prawnicza wchodzi w czas rewolucji technologicznej, a umiejętne wykorzystanie technologii w dzisiejszych czasach daje przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Rozwiązania technologiczne przebojem wchodzą do branży prawniczej, o czym świadczy wyodrębnienie osobnej od FinTech branży – LegalTech. Istotne jest, że dzięki aplikacji Umownik korzystać z jej zalet mogą nie tylko największe kancelarie z wysokim budżetem przeznaczonym na innowacje. Opłaty w aplikacji za zawarcie umowy są niższe niż koszty analogowego procesu  wydrukowania i wysłania umowy do podpisu przesyłką pocztową.

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób Umownik umożliwia nowoczesne stosowanie prawa?

Załóż bezpłatne konto
Umów prezentację

Działanie aplikacji Umownik jest w pełni zgodne z prawem i wywołuje zamierzone skutki prawne. Podstawą prawną dla funkcjonowania przyjętych w niej rozwiązań jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE („rozporządzenie eIDAS”). W krajowym porządku prawnym konsekwencją wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w prawodawstwie unijnym jest wprowadzenie do Kodeksu cywilnego formy dokumentowej czynności prawnej.  Lada dzień w aplikacji Umownik udostępniona zostanie również funkcja składania podpisu elektronicznego, o którym mowa w Kodeksie cywilnym ( tj. kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Umożliwienie korzystania z różnych rodzajów podpisu elektronicznego jest kluczem do niewykluczania żadnego podmiotu z możliwości korzystania z umów online. Do podpisania umowy Twój klient nie potrzebuje posiadać żadnych dodatkowych urządzeń, w pełni wystarczający jest dostęp do poczty elektronicznej (e-mail). Co więcej, nie musisz przekonywać klienta, aby założył konto w aplikacji. Stwórz umowę, a następnie wskaż adres e-mail klienta – otrzyma on link do Twojej umowy i po uzupełnieniu niezbędnych danych będzie mógł zawrzeć umowę bez potrzeby założenia konta w aplikacji.

Chcesz wiedzieć jak to możliwe? Chcesz wiedzieć jak weryfikujemy tożsamość stron? Masz inne pytania? Zapoznaj się z pozostałymi wpisami na blogu lub po prostu do nas napisz na: [email protected]

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *