Jak podpis elektroniczny może rozwinąć Twoją współpracę z zagranicą?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą wiesz dobrze ile czasu mogą zająć negocjacje nad kontraktem, który chcesz podpisać w Polsce. Wielogodzinne pisanie umowy, wysłanie jej pocztą do kontrahenta, zmiany w dokumencie, kolejna wysyłka pocztą … i w taki sposób mijają dni na samej tylko negocjacji umowy.

Natomiast jeżeli legalną umowę chciałbyś podpisać z firmą zagraniczną to oprócz długiego czasu poświęconego na negocjacje musisz również wziąć pod uwagę fakt, że musisz zachować odpowiednią formę podpisu pod rygorem nieważności. Czy to oznacza w praktyce, że najlepiej abyś dokumenty podpisał na miejscu a więc tracił czas i pieniądze na spotkania biznesowe?

Zdecydowanie nie! Z pomocą mogą przyjść narzędzia branży Legal Tech takie jak Umownik.

Dzięki aplikacji możesz za pomocą podpisu elektronicznego podpisać online umowę bez konieczności składania tradycyjnego podpisu. Czym jest podpis elektroniczny i o jego bezpieczeństwie możesz przeczytać tutaj.

Co ważne, umowy zawarte za pomocą aplikacji Umownik dzięki zachowaniu formy podpisu elektronicznego są legalne i skuteczne prawnie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a w niektórych przypadkach również poza jej granicami.

Wśród podstawowych aktów prawnych regulujących obecnie kwestie związane z podpisem elektronicznym należy wymienić:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – w skrócie “eIDAS” oraz
  • ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

To właśnie treść rozporządzenia eIDAS umożliwia wykorzystanie usług zaufania jako dowodu także w postępowaniach sądowych w Państwach Unii Europejskiej.

Dostępny w 4 wersjach językowych.

Twój zagraniczny kontrahent nie posługuje się językiem polskim? Żaden problem. W Umowniku dostępne są 3 dodatkowe wersje językowe by jeszcze bardziej ułatwić Ci zawieranie umów z kim tylko chcesz. Aktualnie dostępne języki w aplikacji to: polski, angielski, ukraiński oraz rosyjski.

Co trzeba zrobić by podpisać skutecznie umowę online?

W celu negocjacji warunków i zawarcia umowy musisz jedynie:

  1. Zarejestrować się na stronie www.umownik.pl/aplikacja/
  2. Wybrać szablon umowy i uzupełnić go lub skorzystać z opcji podpisania własnego dokumentu PDF
  3. Wysłać umowę do kontrahenta (nie musi on zakładać konta!)
  4. Twój kontrahent będzie mógł wówczas rozpocząć negocjacje lub zatwierdzić umowę.

Co zyskujesz?

Dzięki nowej technologii możesz zaoszczędzić czas i pieniądze. Zaś te możesz spożytkować na dalszy rozwój Twojej firmy.

Dodatkowo Twoje przedsiębiorstwo przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego dzięki zmniejszonemu zużyciu papieru. Jeżeli jesteś ciekaw ile drzew możesz “uratować” skorzystaj z naszego kalkulatora.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *